Moln8 banner

Preliminärt program

17 september

09.00 

Utställningen öppnar

 

 

09.15-10.00   

Registrering och fika i utställningen

 

 

10.00-10.45

Lokal - SOLA
Invigning av FLISA 2019, Konferencier Malte Hallqvist
Utdelning av det prehospitala priset

 

 

10.45-11.45

Ledarskap och medarbetarskap under påfrestande förhållanden
Robert Karjel

11.45-13.00

Lunch och tid i utställningen

 

 

13.00-14.00

Att aldrig ge upp - Miraklet i Ånnsjön
Marie Nordgren

Hur är det mögligt att överleva?
Otto Henriksson

 

 

14.00-15.15

Fika och tid i utställningen
Samverkansövning på Klarälven

 

Nätverksträffar: Verksamhetschefer, enhetschefer, NUSA

15.15-16.15

Crew Resource Management - Fungerar du och dina medarbetare optimalt?
Tommy Sarwien

16.30-17.15

Programpunkt presenteras inom kort

 

 

17.15-18.45

Stor invigning av utställningen med Malte Hallqvist samt AW med mingel

18.45

Utställningen stänger
"After kongress" på Olssons Bazar

 

 
19.00

KCCC stänger för dagen

 

 

 

18 september

08.30

Utställningen öppnar

 

     
09.00-10.15

Hedersföreläsare: Anna Nergårdh
Samordnad utveckling för god och nära vård
Efterföljande paneldebatt

10.15-11.00

Fika och tid i utställningen samt posterpresentationer

 

Lokal - SOLA

 

Lokal - Erik Gustaf Geijer

 

Lokal - Selma Lagerlöf

11.00-11.30

Experiolab – Projektet ”Nära”
Verksamhetschefer, enhetschefer, MLA, verksamhetsutvecklare

 

 

Trombektomi på landsbygden
– en utmaning!
Johan Sanner, Felix Andler

 

Svensk standard för vägambulans
Joakim Falk

11.40-12.15

 

Inga misstag i prehospital bedömning - Tre forskningsprojekt från PICTA
Johanna Bergman, Magnus Andersson Hagiwara, Hanna Maurin Söderholm

 

Hygienarbetet ambulanssjukvården Värmland – Hur svårt kan det va? Lisabeth Skog och Åsa Nordlund

12.15-13.30 Lunch och tid i utställningen   FLISAS Årsmöte    

13.30-14.00

Patienter som hänvisas av ambulanssjukvården, vad vet vi egentligen?
Erik Höglund, Jacob Lederman

 

 

Ambulanshelikopter: Critical Emergency Medicine/prehospital intensivvård Johannes Edén, Jörgen Johansson och Martin Liljekvist

 

AmbuReg: aktuellt läge och redovisning från årets datainsamling
Glenn Larsson, Håkan Klementsson

14.10-14.40

 

Patientsäkerhet i Svensk ambulanssjukvård: Resultat av en markörbaserad journalgranskningsstudie
Magnus Andersson Hagiwara

 

Programpunkt presenteras inom kort

 

     

14.50-15.20

Prehospital resursoptimering - Optimal placering av prehospital sjukvård
Britt-Marie Nordström
 

Spinal rörelsebegränsning - en evidensresa bland spineboards, halskragar och skoopbårar
Bengt Eriksson

 

Gröna Korset - ett system att konstatera och åtgärda patientsäkerhetsbrister
Ingemar Sundgren

15.20-16.20

Fika och tid i utställningen samt posterpresentationer

Nätverksträff för verksamhetschefer och enhetschefer

16.20-16.50

En God och nära vård - är väl fungerande prehospital IT och E-hälsa en förutstättning?
Bengt-Arne Sjöqvist

 

Programpunkt presenteras inom kort

 

Programpunkt presenteras inom kort

17.00-17.30

Programpunkt presenteras inom kort

 

Programpunkt presenteras inom kort   Programpunkt presenteras inom kort

17.30

Utställningen stänger för dagen

 

     

19.30

Bankett på KCCC

 

     

 

19 september

08.45

Utställningen öppnar

 

 

09.00-09.45  

Lokal - Restaurangen
Prehospital vårdkoordinering - En väg in i den Värmlädska vården
Anna Löwenhamn

 

Lokal - Geijer
Svenska nationella ambulansflyget (SNAM) - Nationell Medevac resurs för allvarliga händelser
Josef Sörensson, Helge Brändström

09.45-10.15

Fika och tid i utställningen 

 

 

10.15-10.45

HLR-rådet
Ulrika Karlgren, Sune Forsberg, Andreas Claesson

 

Hur mäts kompetens i verksamheten, hur identifieras kompetensbrister och vad görs åt dem? Region Dalarna och Region Västernorrland

10.55-11.35

Programpunkt presenteras inom kort

 

 

 

11.45-12.15

Posterutställningens, de två vinnarnas presentationer

 

 

12.15-12.30

Avslutning och överlämning till FLISA Stockholm 2020

 

 

12.30

Lunch to-go