toppbild_2024.jpg


Varmt välkomna till

FLISA 2024 i Kalmar

Kongressen kommer att hållas på Kalmarsalen den 17-19 september

 

VÄRDAR AMBULANSSJUKVÅRDEN OCH REGION KALMAR LÄN.


Kongressens tema är ”Att leda med kompetens”, med två spår Ledning respektive Medarbetare. Den röda tråden kommer vara att leda i förändring när det gäller hur arbetstidsförändringen påverkat arbetsmiljön och den  psykiska hälsan. I detta kommer vilken kompetens som krävs och vilka utmaningar som kommer ställas på en ambulanssjukvård med allt högre krav när det gäller kris och säkerhet i samverkan att vävas in.

Vi kommer presentera projekt som gemensam larmcentral Region – SOS Alarm, med uppföljning av funktionen Inre befäl regionalt och nationellt.

Ambitionen med årets FLISA konferens är att lyfta fram utbytet av erfarenheter och sprida kunskap samt nätverka, där vi tillsammans leder utvecklingen framåt med kompetens, såväl i ledning som bland medarbetare.

Årets kongress kommer ha en koppling mot fysisk förmåga och hälsa då Kalmar är en stad med koppling mot Ironman atleter som årligen startar utanför kongresshallen. Missa inte din chans att göra en tidig anmälan, Välkomna!

 

VI SES I SEPTEMBER!

 

 

ANMÄLAN

Anmälan öppnar 15 feb. 

 

DELTAGARAVGIFT
Priser t.o.m 2 juni

DELTAGANDE ALLA DAGAR    
3590 kr    
DELTAGANDE TISDAG DELTAGANDE ONSDAG DELTAGANDE TORSDAG
1400 kr 1800 kr 1200 kr
 
DELTAGARAVGIFT
Priser från 3 juni

DELTAGANDE ALLA DAGAR    
3990 kr    
DELTAGANDE TISDAG DELTAGANDE ONSDAG DELTAGANDE TORSDAG
1650 kr 2050 kr 1450 kr


Alla priser är exkl moms. Alla måltider under dagen ingår de dagarna du bokar. Tillkommande kostnader är konferensmiddag på onsdagen och dryck till mat och eventuell övernattning. Logi kan bokas samtidigt som kongressavgiften.

AVBOKNING

Denna bokning är bindande men kan överlåtas.
All avbokning/ändring ska ske skriftligt till
elisabet@umea-congress.se

ÄNDRING AV BOKNING

Vid manuell bokning som genomförs av administratör istället för deltagare/bokare, eller ändring/komplettering av bokning efter att faktura skickats debiteras 240kr moms.

GDPR

Genom att godkänna detta avtal godkänner du som bokare att inlämnade kontaktuppgifter kommer användas för ändamål kopplade till just detta möte, men även att Umeå Congress/FLISA får använda e-postadress och kontaktuppgifter för information om framtida konferenser och liknande evenemang.

Under konferensen kommer det förekomma tillfällen då det fotas eller filmas och det kan hända att t.ex. foton där du syns ev. kommer att användas av konferensarrangörerna för publicering sociala medier samt nyhetsbrev. Om du inte vill finnas med på bild vänligen meddela oss så snart som möjligt.

FAKTURERING

Enligt lag ska fakturor till statliga myndigheter skickas via E-faktura. För att kunna genomföra bokningen behöver du:

 • Organisationsnummer
 • Kostnadsställe/referens
 • Val av distributionssätt: Epost, Post eller E-faktura
 • Väljer ni E-faktura så krävs val av VAN-operatör. (Finns en lista att välja bland) Sedan en elektronisk adress: Peppol-ID inkl fyrsiffrigt prefix, eller ett 13 siffrigt GLN.

Notera att det endast kan anges en fakturaadress samt en referens även vid gruppbokning och att det adderas en serviceavgift på 50 SEK till alla fakturor.

FRÅGOR OCH ÄNDRINGAR

Kontakta Umeå Congress vid frågor om anmälan, betalning och hotellbokning:
E-post: elisabet@umea-congress.se
Tel: 090-13 00 35

 

 

PROGRAM

PROGRAMMET UPPDATERAS SENARE

 

 

UTSTÄLLNING


FÖR DIG SOM UTSTÄLLARE

För närvarande jobbar vi med de sista detaljerna för att kunna spika utformningen i tältet. Om du redan nu är intresserad av att ställa ut eller att vara partner så är det kontakta Umeå Congress och Elisabet Norlin Rehnmark eller Krister Andersson

Umeå Congress
Elisabet Norlin Rehnmark elisabet@umea-congress.se 090-70 60 38
Krister Andersson krister@umea-congress.se 090-70 60 35

Nr
Företag
Sponsor
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11   Huvudpartner
12    
13    
14    
15   Huvudpartner
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
31    
32    
33    
34   Huvudpartner
35   Guldpartner
36   Huvudpartner
Nr
Företag
Sponsor
37    
38    
39    
40    
41    
42    
43    
44    
45    
46    
47    
48    
49   Guldpartner
50   Huvudpartner
51    
52    
53    
54    
55    
56    
57    
58    
59    
60    
61    
62    
63    
64    
65    
66    
67   Bilplats
68   Bilplats
69   Bilplats
70   Bilplats
71   Bilplats
72   Bilplats

 

 

POSTER

Har du gjort ett utvecklingsprojekt, forskningsstudie eller magisteruppsats som berör ambulanssjukvården? Ta chansen att presentera ditt arbete under FLISA kongressen. Som en del av utställningen och programmet kommer en posterutställning att ordnas i kongressfoajén.

VAD KAN MAN GÖRA EN POSTER OM
Till FLISA kongressen 2024 välkomnar vi postrar om planerade eller genomförda projekt med relevans för ambulanssjukvården. Det kan till exempel vara:

 • Forskningsstudier (ej publicerade artiklar, men accepterade ännu ej publicerade godtas)
 • Kvalitetsprojekt
 • Utvecklingsprojekt
 • Studentuppsatser på magisternivå (examinerade och godkända vid tidpunkten för Flisa 2024)

HUR SKA POSTERN SE UT
Yttermåtten för postern bör vara i storlek A1 (594 x 841mm) och postern kan sättas upp i liggande eller stående format.

POSTERPRESENTATION
Under kongressmiddagen kommer du att erbjudas en muntlig presentation av ditt projekt eller studie.

POSTERTÄVLING
Postertävlingen har två klasser; forskningsstudier inklusive magisteruppsatser och utvecklings- eller kvalitetsprojekt. En Jury bedömer inskickade abstrakt och utser bästa arbete i respektive grupp. Priset, som delas ut i samband med kongressmiddagen den 13 september, består av 5000 kr i forskningsbidrag och ett diplom till vinnarna. Förutom priset erbjuds vinnarna att presentera sitt arbete under middagen i samband med prisutdelningen.

Postern bedöms utifrån kriterierna

 • Kvalitet
 • Nytänkande
 • Relevans för ambulanssjukvården

Anmälan om deltagande med poster ska göras genom att ett abstrakt (max 350 ord) som ska skall innehålla

 • Introduktion/Bakgrund inklusive syfte och/eller mål
 • Metod
 • Resultat
 • Diskussion/Konklusion

Senaste den 1 september behöver vi din anmälan!

INLÄMNINGEN ÄR EJ ÖPPNAD

 

 

KONTAKT

 


Vid frågor gällande anmälan, fakturering, logi mm.

vänligen kontakta:

Elisabet Norlin Rehnmark, Umeå Congress
Epost: elisabet@umea-congress.se
Tel: 090-13 00 35