Moln8 banner

Nu kör vi! Flisa blir digital och hybrid 2021


Nu är det bestämt att Flisakongressen kommer att sändas i digitalt format från Kistamässan tisdag och onsdag (5-6/10). Vi använder en digital plattform speciellt anpassad för samverkan både mellan partners och deltagare under digitala konferenser. Läs mer om den under rubriken Flisakongressen 2021.

Dessutom är alla som vill välkomna att delta på Kistamässan. Vi kommer utöver det också att koppla samman fler städer ute i landet där vi skapar möjligheter att nätverka och träffas regionvis. Även detta kan du läsa mer om under rubriken Flisakongressen 2021

Hur du väljer att delta under kongressen väljer du enkelt i samband med att du bokar din plats.

 

• • • HUVUDPARTNER • • •

 
• • • GULDPARTNER • • •