Moln8 banner

PROGRAM

Med anledning av upplägget då Flisa samverkar med Ambulans/Prehospen och tillsammans samlar hela branschen, så kommer programmet för Flisa 2021 skapas i samförstånd och symbios med våra samverkanspartners, för att kunna presentera ett program som är relevant för alla besökare. Mer information om programmet kommer längre fram.

Det du kan vara säker på är att programmet kommer hålla samma höga kvalitet som tidigare år. Den pågående pandemin kommer att beröras och inslag av ledarskap kommer finnas med i programmet.