Moln8 banner

 

PRELIMINÄRT PROGRAM

Programmet uppdateras fortlöpande

TISDAG 20 SEPTEMBER

 
10.00-13.00 Registrering, incheckning
10.00- Utställningen öppnar, fika serveras
10.00-12.00 Valfria intressent- och leverantörsmöten
11.00-12.00 FLISAS årsmöte
12.00 L U N C H
13.00-13.15 Invigning av Flisa-kongressen 2022
Kristina Nilsson, verksamhetschef Vägburen Ambulanssjukvård
Maria Janson, ordförande Flisa
Per Marcusson, verksamhetschef Luftburen Ambulanssjukvård
13.15-13.45 Kommunikation och samarbete över gränserna helt avgörande för god patientsäkerhet
Moa Bjerner, Chefläkare Region Norrbotten
13.45-14.30 Vad gör Flisa? - lägesrapport från styrelsen, Slas, Nusa och AmbuReg
Maria Janson, Annika Victorén Åström, Caroline Hagström, Glenn Larsson
14.30-15.30 Fika i utställningen
15.30-16.00 Vega och Capella – förstå, förutse och förändra med unika verktyg för optimering av ambulanssjukvårdens resurser
Patrik Rydén, Umeå universitet
Britt-Marie Nordström, Region Västerbotten
16.00-16.30 Säkra kommunikationer – för allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar
Lars Berzell, MSB
16.30-17.00 Systemet Sms-livräddare i Region Norrbotten - Vad säger guidelines och forskning om den här typen av system i Sverige och Europa?
Jessica Holmström, Heartrunner
David Fredman, Heartrunner
Pontus Albertsson Åman , Region Norrbotten
17.00-19.00 After work med norrbottniska delikatesser
Utställningen öppen
19.00- After Congress i puben

 

ONSDAG 21 SEPTEMBER

 
08.00- Utställningen öppnar
08.00-09.30 Hur leder vi den prehospitala akutsjukvården?
Nationell ledningsdoktrin vid prehospital insats - Fredrik Forselius, Region Dalarna
Field Commander i Finland - Mattias Wesin, Kemi
Inre ledning på larmcentral - strategisk och operativ - Mats Johansson, Region Kronoberg

09.30-10.30 Fika i utställningen
10.30-11.00 Larmcentralssamverkan vid stora evenemang
Per Örninge, Sjukvårdens Larmcentral VGR
11.00-11.30 Prehospitalt arbete i ambulanshelikopter
Tobias Bergström, Region Norrbotten
11.30-12.00 Ambulansflyget lyfter
Helge Brändström, KSA
12.00-13.00 L U N C H
13.00-17.00 SKOG  - Samverkan   HAV - Utbildning/FOU   FJÄLL - Medicin
13.00-13.30

Gränssamverkan mellan Norge, Danmark och Finland
NN, Helse Nord, Norge
NN, Region Skåne
NN, Region Jämtland-Härjedalen

 

Trauma i glesbygd
Anna Vestin, Region Norrbotten

  Hjärt-lungräddning vid accidentell hypotermi
Peter Lundgren, Västra götalandsregionen
13.30-14.00

Utredning om Gränssamverkan
Lilli Paaso, Socialstyrelsen
Krostofer Elo, Transportstyrelsen

  Ambulansteamsutbildning
Caroline Hagström, Region Skåne
  Magnesium i ambulanserna?
Johan Sköld, Region Norrbotten
14.00-14.30 Samverkan försvarsmakten och den civila sjukvården
Carl-Johan Olofsson, Arméns jägarbataljon

  Vilken nytta har vi av triage enligt RETTS-P för barn?
Marie Ramlund, Region Blekinge
 

Morgondagens ambulanssjukvård; Var finns förbättrings potentialerna och Vilka är de stora utmaningarna?
Johan Herlitz, Högskolan i Borås

14.30-15.30 Fika i utställningen   Fika i utställningen   Fika i utställningen
15.30-16.00 Sjukvårdsinsats vid fjällräddningsuppdrag
Emil Sandberg, Region Norrbotten

  Ambulanssjukvårdarutbildning
Matilde Isaksson, Lernia
  Vad spelar överlevnad för roll om man riskerar att frysa ihjäl
Helge Brändström, Region Västerbotten

16.00-16.30

Psykiatri och ambulanssjukvård i samverkan
Ann Östbom, SKR
Sofi Enström, Region Norrbotten

 

  Prehospital ergonomiutbildning
Lena Lundsten, Region Norrbotten

  Pediatric Education (PEPP)
Tom Johansson, Sverigekoordinator

16.30-17.15

Prioritering och Dirigering
SOS Alarm

 

  Akut omhändertagande av suicidbenägen person 
Jennie Blixt, Polisen
Tina Hallin, Polisen
   
17.00 Tid för Spa och äventyrsbad för de som vill
19.30- Galamiddag med underhållning

 

TORSDAG 22 SEPTEMBER

 
08.00- Utställningen öppnar
08.30-09.00   
09.00-09.30 Samverkan vid PDV händelse
Nicklas Ajaxon, Region Norrbotten
09.30-10.15 Fika i utställningen 
10.15-10.45 Uppdrag: Kartläggning av den prehospitala vården
Bruno Ziegler, Socialstyrelsen
10.45-11.15 Traumaförekomst inom ambulanssjukvården utifrån registerdata från AmbuReg och skaderegistret SweTrau
Glenn Larsson
Håkan Klementsson
11.15-12.00

Ambulanssjukvård och god och nära vård inom Region Västmanland- ett regionalt arbete i nationell kontext.
Henrik Lindlöf, Region Västmanland

12.00-12.15 Prisutdelning posterutställning
Maria Janson, Flisa
12.15-12.30 Avslutning och överlämning till Flisa 2023
Maria Janson, Flisa
12.30- Lunch to go