Moln8 banner

Program


Kongressen pågår:
Tisdag 5 okt 09.00-16.00  
Onsdag 6 okt 09.00-16.00    


Programpunkter:

Den nya kollegan – Make or Break
State of the Art - PreHospital forskning och hur långt har vi kommit 
Patient Assessment and RETTS®-triage in EMS                                         

Paneldebatter:
Hur ändras de PreHospitala förutsättningarna under en pandemi?   
Utredningen Nära vård ur ett PreHospitalt perspektiv   

Mer:
Livedemonstrationer från Partners
Posterpresentationer
Fria föredrag