Moln8 banner

 

PRELIMINÄRT PROGRAM

Programmet uppdateras fortlöpande


ÖVRIGA MÖTEN UNDER FLISA


TISDAG
Förmiddag | SLAS Lokal: Jävre
Förmiddag | NUSALokal: Koler
14:00 | Demonstration: MobiMed Life Defibrillatorer Ortivus workshop | Lokal: Koler

ONSDAG
13.30 | Sponsorträff
14:00 | Demonstration: MobiMed Life Defibrillatorer Ortivus workshop | Lokal: Koler

TORSDAG
09:00 | Demonstration: MobiMed Life Defibrillatorer Ortivus workshop | Lokal: Koler

 

TISDAG 20 SEPTEMBER

 
10.00-13.00 Registrering, incheckning
10.00- Utställningen öppnar, fika serveras
10.00-12.00 Valfria intressent- och leverantörsmöten
11.00-12.00 FLISAS årsmöte  Lokal: Rosvik
12.00 L U N C H
13.00-13.15 Invigning av Flisa-kongressen 2022
Kristina Nilsson, verksamhetschef Vägburen Ambulanssjukvård
Per Marcusson, verksamhetschef Luftburen Ambulanssjukvård
Maria Janson, ordförande Flisa 
13.15-13.45 Kommunikation och samarbete över gränserna helt avgörande för god patientsäkerhet Moa Bjerner, Chefläkare Region Norrbotten
  SKOG   HAV
13.45-14.30 Vad gör Flisa? - lägesrapport från styrelsen, Slas, Nusa och AmbuReg
Maria Janson, Annika Åström Victorén, Caroline Hagström, Glenn Larsson
 

Digitalisering av prehospital sjukvårdsledning – utrullning i verksamheten
Paula, Principal Client Relationship Executive på Dedalus  Peter Hill, Verksamhetsutvecklare på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, enheten för prehospital vård och med. service på Region Stockholm

14.30-15.30 Fika i utställningen

15.30-16.00

Vega och Capella – förstå, förutse och förändra med unika verktyg för optimering av ambulanssjukvårdens resurser
Patrik Rydén, Umeå universitet Britt-Marie Nordström, Region Västerbotten

 

Systemet Sms-livräddare i Region Norrbotten - Vad säger guidelines och forskning om den här typen av system i Sverige och Europa?
Jessica Holmström, Heartrunner
David Fredman, Heartrunner
Pontus Albertsson Åman , Region Norrbotten

16.00-16.30

Uppdrag: Kartläggning av den prehospitala vården
Bruno Ziegler, Socialstyrelsen

 

Ambulanssjukvården digitaliserar och sorterar bort papper i vardagen: Vilka effekter ger det?
Stian Kvalvik, Region Västerbotten.

16.30-17.00 Fjällsäkerhet under sjukvårdsuppdrag och utmaningar i subarktiskt miljö
Anders Bergwall, Alpin Fjällräddare/Bergsguide
  Uppföljning och statistik – vikten av återkoppling

Stefan, Senior Professional System Analyst på Dedalus
Peter Hill, Verksamhetsutvecklare på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, enheten för prehospital vård och med. service på Region Stockholm

17.00-18.30

After work med norrbottniska delikatesser

 
18.30 Utställningen stänger  
19.00- After Congress i puben med livemusik  

 

ONSDAG 21 SEPTEMBER

 
08.00- Utställningen öppnar
08.00-09.30 Prehospitala ledningsfunktioner
Prehospitala Ledningsfunktioner - Fredrik Forselius, Region Dalarna
Field Commander i Finland - Mattias Wesin, Kemi
Inre ledning på larmcentral - strategisk och operativ - Mats Johnsson, Region Kronoberg

09.30-10.30 Fika i utställningen
10.30-11.00 Larmcentralssamverkan vid stora evenemang
Per Örninge, Sjukvårdens Larmcentral VGR
11.00-11.30 Prehospitalt arbete i ambulanshelikopter
Tobias Bergström, Region Norrbotten
11.30-12.00 Ambulansflyget lyfter
Helge Brändström, KSA
12.00-13.00 L U N C H
13.00-17.00 SKOG  - Samverkan   HAV - Utbildning/FOU   FJÄLL - Medicin
13.00-13.30

Gränssamverkan mellan Norge, Danmark och Finland
Stig Holmberg, Region Norrbotten
Carina Ekdahl Hallqvist, Region Skåne
Britt-Marie Stolth, Region Jämtland/Härjedalen

 

Trauma i glesbygd
Anna Vestin, Region Norrbotten

  Hjärt-lungräddning vid accidentell hypotermi
Peter Lundgren, Västra götalandsregionen
13.30-14.00

Utredning om Gränssamverkan
Lilli Paaso, Socialstyrelsen
Kristofer Elo, Transportstyrelsen

  Ambulansteamsutbildning
Evelina Nordberg, Region Skåne
  Suspensionstrauma
Johan Sköld, Region Norrbotten
14.00-14.30

Videoöverföring som bedömningstöd vid Sjukvårdens Larmcentral
Douglas Spangler, Region Uppsala

  Vilken nytta har vi av triage enligt RETTS-P för barn?
Marie Ramlund, Akutmottagningen Kristiansstad
 

Morgondagens ambulanssjukvård; Var finns förbättrings potentialerna och Vilka är de stora utmaningarna?
Johan Herlitz, Högskolan i Borås

14.30-15.30 Fika i utställningen   Fika i utställningen   Fika i utställningen
15.30-16.00 Sjukvårdsinsats vid fjällräddningsuppdrag
Emil Sandberg, Region Norrbotten
Markus Sammeli, Polishelikopter Region Nord

  Ambulanssjukvårdarutbildning;

Vad som behövs för att kunna agera i prehospitala situationer.
Matilde Isaksson, Lernia

  Vad spelar överlevnad för roll om man riskerar att frysa ihjäl
Helge Brändström, Region Västerbotten

16.00-16.30

Psykiatri och ambulanssjukvård i samverkan
Ann Östbom, SKR
Sofi Enström, Region Norrbotten

 

  Prehospital ergonomiutbildning
Lena Lundsten, Region Norrbotten

  PEPP: Att bedöma barn prehospitalt- ett verktyg för en hel organisation.
Tom Johansson, Sverigekoordinator

16.30-17.00

Effektiv Utalarmering
Michael Zantelid, SOS Alarm
Sandra Öhnstedt, SOS Alarm

  Akut omhändertagande av suicidbenägen person 
Jennie Blixt, Polisen
Tina Hallin, Polisen
  Babcock Scandinavian AirAmbulance: Föreläsning om Ambulanshelikoptrar och Ambulansflyg i Sverige
Agneta Karfeldt & Ture Waplan, Driftchefer Babcock
17.00 Tid för Spa och äventyrsbad för de som vill
Utställningen stänger för dagen 17:00
17.00 Utställningen stänger
19.30- Galamiddag med underhållning

 

TORSDAG 22 SEPTEMBER

 
08.00- Utställningen öppnar
08.30-09.00  Prisutdelning posterutställning
Maria Janson, Flisa
09.00-09.30 Samverkan vid PDV händelse
Nicklas Ajaxon, Region Norrbotten
09.30-10.30 Fika i utställningen 
10.30 Utställningen stänger
10.30-11.00 Säkra kommunikationer – för allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar
Lars Berzell, MSB
11.00-11.30 Traumaförekomst inom ambulanssjukvården utifrån registerdata från AmbuReg och skaderegistret SweTrau
Glenn Larsson
Håkan Klementsson
11.30-12.00

Ambulanssjukvård och god och nära vård inom Region Västmanland- ett regionalt arbete i nationell kontext.
Henrik Lindlöf, Region Västmanland

12.00-12.30

Den psykatriska patienten - En av framtidens utmaningar
Poul Kongstad, Premedic Ambulans Skåne
12.30-12.45 Avslutning och överlämning till Flisa 2023
Maria Janson, Flisa
12.45 - Lunch to go