Moln8 banner

PRELIMINÄRT PROGRAM


Programmet inför Flisa 2020 håller på att utformas och nedan kommer ett smakprov på några av de inslag som det kommer bjudas på under dagarna. Låter det som något du inte vill missa? Se till att säkra dina biljetter när anmälan öppnar i februari.

Patientberättelser
Vi kommer att få höra starka patientberättelser som berör och motiverar. Berättelserna kopplas till professionen för att skapa förståelse hur vi kan göra skillnad för våra patienter.

Prehospital vård i Norden
Är du fundersam kring hur våra nordiska grannar hanterar olika frågor inom den prehospitala vården? Detta kommer vara ett tillfälle att inspireras av olika arbetssätt kring gemensamma utmaningar i den prehospitala vården.

Sjukvårdsledning och katastrofmedicin
Hur leder ambulanssjukvården i samband med större händelser med flera skadade? Under Flisa 2020 kommer vi få höra inslag som berör katastrofmedicin och sjukvårdsledning.

Prioritering och dirigering
Vilka utmaningar finns det med att bedöma sjukvårdsbehov via telefon? Och vad innebär det för 1177 Vårdguiden och andra aktörer med ett prioriterings- och dirigeringsuppdrag? Bland annat dessa frågor kommer diskuteras under kongressen.

Digitalisering inom vården
Digitaliseringen inom hälso- och sjukvård är numera en kärnfråga för att kunna lösa utmaningar med bemanning, kvalitet och tillgänglighet. Daniel Forslund är politiker och ordförande för Beredningen för digitalisering i Sveriges Kommuner och Regioner. Daniel kommer till Flisa 2020 för att berätta om strategiska frågor för digital utveckling på nationell nivå och arbetet för att stödja regionerna att använda digitaliseringens möjligheter inom prehospital vård.

Föreläsningar och paneldebatter om aktuella utredningar
I samband med att Göran Stiernsted och Anna Nergårdh lämnat sina respektive slut- och delbetänkande under året för sina utredningar ”Styrning för mer jämlik vård” och ”Samordnad utveckling för god och nära vård” kommer de till Flisa 2020 för att presentera och diskutera hur den prehospitala sjukvården passar in i den stora system- och strukturförändringen av svensk hälso- och sjukvård som utretts. I ”Styrning för en mer jämlik vård” har fokuset varit att analysera hur patienter med det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården. Det har bland annat undersökts hur förändringar i ersättnings- och finansieringsmodeller skulle kunna stödja en behovsstyrd vård. Anna Nergårdh följer upp förra årets Flisa när hon presenterar ”Samordnad utveckling för god och nära vård” som utreder det första steget i utvecklingen mot en modern, jämlik och tillgänglig hälso- och sjukvård med fokus på primärvård.

Ambulans-SM
Under Flisa 2020 har du möjlighet att titta på de spännande och lärorika deltävlingarna samt den extraordinära finalen på Ambulans-SM 2020. Finalen är ett scenario som är okänt för deltagarna och publik fram till start och en definitiv pulshöjare kan utlovas! Om du är intresserad av att delta i tävlingen - kika in på https://flisakongressen.se/Ambulans-SM.

Socialt program
Under dagarna finns det självklart många möjligheter att mingla och träffa branschkollegor under avslappnade former. Livemusik och annan underhållning i trevliga miljöer kommer kunna avnjutas under båda kvällarna. På onsdagen 16/9 är den stora kongressmiddagen med trerätters och efterföljande dans.