Moln8 banner

Program

Tisdag 5 oktober

Tid

Programpunkt

 
08.30 Träffa partners – Nätverka - Mingla  
09.00 Inledning  
09.05 Välkomna
Håkan Klementsson
 
09.15

Hur kan vi samlas kring framtidens prehospitala vård?
Senaste nytt från SKRs olika nätverk och arbetsgrupper. Hur långt har SKR kommit i arbetet med prehospitalt omhandertagande av våra patienter med psykisk ohälsa? Hur arbetet på skadeplatsen ska ledas av första enheten på plats beskrivs i prehospital sjukvårdsledning. Men vem tar ansvar för beslut som måste fattas innan första enheten är framme på skadeplatsen eller i stabsamverkan? Hur arbetar SKR vidare strategiskt med de prehospitala frågorna?

Carin Renger, SKR

 
09.40 Träffa partners - Nätverka - Mingla  
09.50 09.50-10.00 - Landet runt  
10.10

Hur ändras de prehospitala förutsättningarna under en pandemi?
I och med utbrottet och spridningen av SARS-Cov2 över världen ställdes nya krav även på det prehospitala arbetet. Hur gjorde vi och hur kan vi dra nytta av alla erfarenheter och nyvunna lärdomar? 

Paneldebatt:
Leif Persson, enhetschef, Sahlgrenska universitetssjukhuset. Per Örninge, medicinskt ledningsansvarig överläkare, VGR. Patrik Söderberg, chefläkare, Region Stockholm. Tina Crafoord, ambulansöverläkare Region Värmland samt ordf. Slas.

Moderator:

Elisabet Hammar, Sahlgrenska universitetssjukhuset

 
11.10 Träffa partners - Nätverka - Mingla  
11.30

Individuella vårdplaner på larmcentral – tankar och erfarenheter från Västmanland, Uppsala och Sörmland
En samordnad individuell vårdplan ska klargöra vilka insatser som enskild patient behöver och vem som ska samordna och ansvara för de olika insatserna. I Regionerna Västmanland, Sörmland och Uppsala  har man börjat tänka i dessa banor på Sjukvårdens larmcentral. Lennart Edmark, ambulansöverläkare Västerås berättar mera om detta.

Lennart Edmark, Region Västmanland, sänds från hubb i Västerås

 
12.00 Lunch - Träffa partners – Nätverka och mingla  
13.15

Ambu Reg och pågående studier
Redovisning av data från AmbuReg 2020 och pågående studie med kartläggning av trauma i svensk ambulanssjukvård (Trauma 2)

Håkan Klementsson och Glenn Larsson

 
13.45

Den nya kollegan – Make or Break
I Region Västernorrland har man infört ett strukturerat förhållningssätt för att introducera nya medarbetare och hur följa upp detsamma. Hur gör man och vilka erfarenheter har man gjort så här långt?

Thomas Åslin, Fredrik Granholm

 
14.15 Träffa partners - Nätverka - Mingla  
14.20 14.20-14.30 - Landet runt  
14.45

Koll på flöden och kostnader - erfarenheter från Region Värmlands registerstudier
Region Värmland har långvarig tradition med att använda registerdata, även tillsammans med andra samhällsaktörer. Till exempel har man registrerat alla som togs med ambulans till akutmottagningarna under en månads tid och sett att cirka en tredjedel skulle kunnat tas emot på annan vårdnivå. I siffror blev det runt 13 patienter dagligen. 

Det bedrivs mycket sjukvård inom kommunal verksamhet och man måste börja samverka mer. Likaså måste hälsoekonomerna i större utsträckning se på helheten för samhället när de räknar på investeringar och vinster. Här finnspengar att hämta genom att vi gör rätt från början.

Emil Palm, Hans Carlsson, Region Värmland,
sänds från Hubb på KCCC

 
15.30

"State of the Art" - Stroke
Vad vet vi idag om hur man bäst ska omhänderta våra patienter med stroke? Och vad kan vi vänta oss av framtiden?

Annika Nordanstig, neurolog och forskare, Sahlgrenska universitetssjukhuset

 
16.15 Slut för dagen  

 

 

 

Pararellt spår - Tisdag 5 oktober

 
  09.15-09.30

Slot 1:1 | Nilsson Special Vehicles

 
  09.30-09.35
Slot 1:2 | Ferno Norden
 
  09.35-09.50
Slot 1:3 | Ambulansproduktion
 
  09.50-10.00
Landet Runt
 
  10.15-10.30
Slot 1:4 | ORCI Nordic
 
  10.30-10.45
Slot 1:5 | Taiga
 
  11.10-11.30
Slot 1:6 | Dedalus
 
  11.40-12.00
Slot 1:7 | MSB på väg att erbjuda tjänster för mobil datakommunikation. Till vilka och varför?

Att vara uppkopplad och använda mobila datatjänster är sedan länge en vardag inom den prehospitala vården – exempelvis att skicka data från en ambulans till en vårdenhet.

MSB har fått två förberedande regeringsuppdrag i arbetet med att ta fram nästa generations kommunikationslösning. Ett av uppdragen är att anskaffa och tillhandahålla tjänster för mobil datakommunikation för aktörer inom samhällsviktig verksamhet.

Christian Bohlin, som till vardags är IT-verksamhetsutvecklare i Västra Götalandsregionen, deltar i arbetet med regeringsuppdraget. Tillsammans med Lars Berzell, kundansvarig på MSB, kommer han att berätta om arbetet med regeringsuppdraget.

Välkommen att delta och passa på att ställa dina frågor.

 
  13.15-13.35
Slot 1:8 Prehopital resursoptimering - statusrapport
Patrik Rydén
 
  13.35-13.40
Slot 1:9 | Ferno Norden
 
  13.45-14.15
Slot 1:10 Patienten lämnas hemma med egenvård
Jakob Lederman
 
  14.20-14.30
Landet runt
 
  14.45-15.00
Slot 1:9 | Bliksund - Erfarenhet av att implementera en gemensam nationell prehospital journal i Norge
 
  15.10-15.30
Slot 1:10 | Ortivus
 
  15.35-15.40
Slot 1:11 | Ferno Norden
 

 

Onsdag 6 oktober

Tid

Programpunkt

 
08.30 Träffa partners – Nätverka - Mingla  
09.00

"State of the Future"
Hur måste vi förändra vårt prehospitala arbete vid särskilda händelser och katastrofer? Inför framtiden måste vi vara beredda att göra avsteg från normal sjukvård och fokusera på snabbt åtgärdande av åtgärdbara livshotande skador och snabb avtransport. I en skrämmande och ovan miljö måste vi agera och inte bara strukturera.

David Smekal, ambulansöverläkare, Uppsala

 
09.30 Posterpresentationer
Hans Blomberg
 
10.15 Träffa partners - Nätverka - Mingla  
10.20 10.20-10.30 - Landet runt  
10.45 Utredningen Nära vård ur ett prehospitalt perspektiv
Anna Nergårdh. Tina Crafoord, Magnus Isaksson, Hans Karlsson, Christer Lagerberg Moderator: Per Örninge
 
11.35 Bensträckare  
11.45 Fortsättning, 
Utredning nära vård ur prehospitalt perspektiv
 
12.30 Lunch - Träffa partners - Nätverka och mingla|   13.00 - Digitalt Årsmöte  
13.20 Landet runt  
13.30 Katastrofledning och ledningsfunktioner      
13.50 Prisutdelning Poster
Hans Blomberg
 
14.10 Träffa partners  
14.30 Överlämning till Norrbotten
Håkan Klementsson
Stig Holmberg
 
14.45

Prehospital forskning och hur långt har vi kommit
Johan Herlitz, erfaren föreläsare, läkare och forskare berättar om spännande utvecklings- och forskningsprojekt som pågår inom ambulanssverige och vad vi kan förvänta av framtiden.

Johan Herlitz, professor, Högskolan i Borås

 
15.30 Avrundning och avslutning
Ordförande Flisa (nyvalde)
 
15.45 Slut för dagen  

 

 

 

Pararellt spår - Onsdag 6 oktober

 
  09.00-09.15
Slot 2:1 | Dedalus
 
  09.15-09.35
Slot 2:2 | Standby
 
  09.40-09.45
Slot 2:3 | Ferno Norden
 
  09.45-10.00
Slot 2:4 | Taiga
 
  10.20 - 10.30
Landet runt
 
  10.45 - 11.00
Slot 2:5 | Bliksund
 
  11.10 - 11.25
Slot 2:6 | Skilster
 
  11.30-11.45
Slot 2:7 | Nilsson Special Vehicles
 
  11.45-11.50
Slot 2:8 | Ferno Norden
 
  12.15-12.30
Slot 2:9 | Medfield Diagnostics
 
  12.45-13.00
Slot 2:10 | Ambulansproduktion
 
  13.15-13.20
Slot 2:11 | Ferno Norden
 
  13.20 - 13.30
Landet runt
 
  13.30 - 14.00
Slot 2:12 | Patient Assessment and RETTS®-triage in EMS
Carl Magnusson
 
  14.10 - 14.25
Slot 2:13 |