Information till dig som utställare


Utställningens öppettider och entréer
Tisdag12/9 kl 08.00-18.30
Onsdag 13/9 kl 08.00-16.30
Torsdag 14/9 kl 08.00-12.15

Under in- och utflyttning samt utställningsdagar finns det personal tillgänglig i vårt Service Center.Vårt Service Center ligger i hall D på plan 1, du når oss även på 031-708 8116.

Entré
Utställare har tillträde till mässhallarna via entré 8 (vid Scandinavium) och entré 1 (utställarentré) vid Parkeringshus Gårda Affärscentrum, en timma innan mässan öppnar för besökare.

Entré in- och utflyttning
Använd P-hus Focus i Gårda Affärscentrum (maxhöjd 2.05 m). På plan 2 finns en gångbro rakt in i hall A. Vid gångbron finns även vagnar till utlåning för transportering av mindre gods.

Under inflyttning och utflyttning använder utställare entré 1 (utställarentré) via Parkeringshus Gårda Affärscentrum.

Vid inflyttning och utflyttning placeras mobila miljöstationer ut i hallarna, där allt avfall ska sorteras. Under utställningsdagarna finns miljöstation vid lastporten. Bortforsling av avfall och kvarlämnat utställargods debiteras det utställande företag.

Inflyttningstider:
Måndag 11/9 kl 08.00-18.00
Tisdag12/9 kl 07.00-08.00

Vänligen notera tidpunkt för när inflyttningen avslutas. Då påbörjas förstädning samt mattläggning i gångarna. Förstädning, i form av dammsugning och dammtorkning, utförs kostnadsfritt i samtliga montrar (dock inte låsta utrymmen). Övrig städning och borttagning av material kan beställas via Monterservice/Eventservice på After Sales.

Svenska Mässan kan inte garantera att all beställd utrustning finns på plats från första inflyttningsdagen. Arbetet fortlöper under hela inflyttningstiden och eventuella tilläggsbeställningar behandlas i turordning.

Utflyttningstider:
Torsdag 14/9 kl 12.15-18.00

Vänligen respektera att ingen utställare tillåts att bryta/demontera sin monter eller föra ut utställningsgods, innan utsatt tidpunkt för utflyttning den sista utställningsdagen.

Under de första utflyttningstimmarna plockas gångmattor upp och tomgods transporteras in i hallarna. Därefter släpps bilar upp på lastgården.

Om demonteringstiderna ej hålles, sker demontering och bortforsling av eventuella kvarvarande montrar på utställarens bekostnad och ansvar.

Service Center
För att göra din vistelse här så bra som möjligt finns alltid personal på plats i vårt närliggande Service Center. Här kan du få hjälp med alla slags frågor kring din monter, få hjälp med kopiering och utskrifter, ta en kopp kaffe och vila fötterna samt nyttja vår dusch vid behov. Vidare innefattar vårt Service Center även en butik med varierat utbud - saxar, tejp, elektroniktillbehör, växter, godis och dryck etc.

Under in- och utflyttning samt utställningsdagar finns det personal tillgänglig i vårt Service Center.Vårt Service Center ligger i hall D på plan 1, du når oss även på 031-708 8116.