När du räddar liv är det sekunder som räknas

Standby utvecklar, tillverkar och säljer lösningar och tjänster för ljus, ljud och styrning av utrustning i ambulansen.

Med en nära dialog med användarna och de som bygger fordonen tar vi fram lösningar för att möta alla de behov och önskemål som ställs på en Ambulans.

Med egen tillverkning och produktutveckling i Trollhättan ser vi till att produkterna är driftsäkra, testade och uppfyller alla godkännanden som krävs. Vi möjliggör helt enkelt en säkrare vardag och hjälper dig som arbetar i ambulansen att utföra ditt uppdrag.

Vi ser framemot att prata morgondagens ambulans med dig, så kom och besök oss på Flisa eller kontakta oss redan idag!

 

Våra system utgör grunden för att sjukvårdsutrustning, värme/kyla/ventilation, kameror, dörrar, belysning etc. fungerar i Ambulansen. Vi påkallar allmänhetens uppmärksamhet med kraftfullt sirenljud och varningsljus, helljusblink, viltkamera etc. 

Genom robusta lösningar får personalen en bättre och mer ergonomisk arbetsmiljö tex. genom styrning av arbetsljus, fjädring och bår.

Ambulansverksamheten är samhällskritisk och utrustningen med både programvara och hårdvara får inte krångla, utan det bygger på att det är enkelt att hantera, samt pålitligt i alla situationer.

Vi designar därav vår utrustning med verksamhetskritiskt synsätt. Hårdvaran har en robust sk. automotive standard(möter fordonsbranschens höga krav) och mjukvaran bygger på beprövade plattformar och är väl testad för en säker funktion.

Standby grundades 1978 av två Saab-ingenjörer i Trollhättan. De hade en idé om att utveckla ett sirenljud på elektronisk väg, vilket sedan blev starten till att ta utryckningsfordon till en ny nivå.

Standby AB är idag en del av Standby Group, som har cirka 170 anställda i Sverige, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Finland. Vi eftersträvar hela tiden att ge våra kunder förstklassig service och support, samt vara innovativa och möta morgondagens behov inom utryckning och specialfordon.