Poul Kongstad, Överläkare Premedic Ambulans Skåne & Specialistläkare Åre HC. Jag är och har varit chef och ledare i ambulanssjukvården sen drygt 20 år. Är intresserad av makt- och ledningsfrågor i stora organisationer. Ambulanssjukvården är den hetluft som bjudit mig många utmaningar under de senaste decennierna. Ännu mer väntas sannolikt för de kommande, vilket är spännande med tanke på all den kraft som finns över landet. I mitt dagliga arbete som ambulansöverläkare hos Premedics i Skåne står ofta drift-, bakjour- och utvecklingsfrågor i centrum. Månadens dagar fylls snabbt och efter tre veckor som ambulansöverläkare är det dags för den fjärde som specialistläkare i Åre där patienterna och ofta traumatologin står i centrum! Hoppas på många givande samtal under Flisa-dagarna!