Peter Hill, verksamhetsutvecklare och doktorand på hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm. Peter har över 10 års erfarenhet inom prehospital vård, arbetat operativt som ambulanssjuksköterska och vidare som chef. För närvarande driver Peter ett doktorandprojekt på Karolinska Institutet gällande dimensionering av prehospital vård. Peter har särskilt intresse för prehospital data och tillgängliggörande av prehospital vårddata för användning vid visuell statistik och analys. Att kombinera prehospitala data med annan vårddata är en utmaning med stor potential. Peter är övertygad om att tillgängliggörande av data kommer att föra den prehospitala vården mot en högre kunskapsnivå och leda till ökad vårdkvalitet och patientsäkerhet.