Per-Olof Michel, Leg läk, docent, tidigare försvarsöverpsykiater/övlt.
Centrum för klinisk utbildning Centralsjukhuset, Karlstad

Ämnet, Stresshantering i insatsorganisationer