Per Arnell, Narkosläkare och chef för ambulanshelikoptern Västra Götaland.