Mitt tema er å presentere to norske katastofemedisinske retningslinjer:

  • Nasjonal veileder for helsetjenestens organisering på skadested
  • Nasjonal veileder for masseskadetriage

Jeg er klinikksjef og har ansvaret for de prehospitale tjenestene på Helgeland i Nordland fylke.
Jeg er lege med spesialitet i anestesiologi.
Jeg har i mange år arbeidet i luftambulansetjenesten og har tidligere vært sjeflege i Norsk Luftambulanse.