Maria Taranger är överläkare inom internmedicin och hematologi och har i olika chefsroller samarbetat med ambulanssjukvården för att få till ett bättre omhändertagande av sköra äldre och smidigare flöden. Hon är nu områdeschef för Område 6 vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (och chef för bland annat) där Ambulans och prehospital akutsjukvård ingår.

De senaste åren har hon varit med och drivit fram utvecklingen av närsjukvårdsteam, akutläkare i bedömningsbil och samarbete med SOS och larmcentral. För att klara framtidens utmaningar i sjukvården ser hon att ambulansverksamheten måste arbeta tätt ihop med sjukhusens övriga verksamheter, primärvård och kommun