MAGNUS SIMONSSON

CBRNE aktuellt

 

 

CBRNE aktuellt

Hur ska man tänka vid misstänkt RN-händelse prehospitalt? Hur skyddar jag mig själv och hur ska jag ta hand om patienterna? Måste man sanera? Finns det någon behandling? Var kan jag få hjälp? Dessa frågor och mer belyses i denna föreläsning.