Utvecklingsresan av Akut Prehospital Psykiatri som utbildningskoncept med nationell spridning. Ännu inte tagit del av utbildningen i er region? Kom och lyssna hur vi kan hjälpa era medarbetare ta hand om patienter med akut psykisk ohälsa och hur vi vill utveckla konceptet med samverkande regioner. Välkommen!