Henrik Lund, Kliniskt verksam anestesiolog. Reservofficer, stabsläkare vid Försvarsmaktens högkvarter och mångårig tjänstgöring i ambulanshelikopter och akutbil samt vid Försvarsmaktens framskjutna enheter. Huvudinstruktör för Försvarsmaktens krigskirurgiska kurs med fokus på masskadesituationer och bristsituationer avseende personal och materiel.

Föreläsningen fokuserar på ”Krigets krav”. Vad innebär detta för sjukvården om (när) kriget drabbar Sverige. Beredskap för krig är inte det samma som krisberedskap i större skala. Vad riskerar vi göra fel nu när enorma summor satsas på återuppbyggnaden av Totalförsvaret? Behov av att bygga system samt organisera en fungerande och trovärdig krigsorganisation samt satsningar på utbildning är några av de saker som avhandlas.