Helén Eliasson (S), regionstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen.

Sedan årsskiftet har Västra Götalandsregionen en ny politisk ledning, och som talare berättar Helén om regionens gedigna engagemang för jämlik och jämställd hälso- och sjukvård. Det goda livet ska komma alla invånare till del, och för att det ska vara möjligt krävs jämlika förutsättningar för att lyckas. Västra Götalandsregionen ligger i framkant på många håll, men har även stora utmaningar med långa vårdköer. Ambulanssjukvården är i ständig utveckling och patienterna ska ha en sammanhållen vårdkedja från första besök till att de är färdigbehandlade. Helén berättar om den stora omställningen i hälso- och sjukvården, som är nyckeln till att öka produktionen och samtidigt säkra beredskapen i ett samhälle som ständigt förändras och där allt fler blir äldre.”