Moln8 banner

 

FÖRELÄSARE


Lars Berzell, MSB
Säkra kommunikationer – för allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar

MSB planerar för ökad funktionalitet i sina digitala tjänster för samhällsviktiga verksamheter inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. Med ökad kapacitet i nätet avser MSB och Trafikverket att stärka Sveriges förmåga att samverka och leda insatser i händelse av kris eller krig. Hur ser planeringshorisonten ut? Och hur arbetar MSB med att säkerställa funktionaliteten i de tjänster som tillhandahålls idag?

 

 
Johan Herlitz
Morgondagens ambulanssjukvård; Var finns förbättrings potentialerna och Vilka är de stora utmaningarna?

Innehållsförteckning: 1) Följsamhet till guidelines, 2) Tidig identifiering av tidskänsliga tillstånd, 3) Vård på rätt vårdnivå, 4) Beslutsstöd, 5) Bedömning och behandling av smärta, 6) Patientsäkerhet, 7) Ambulansens responstid, 8) HLR på patienter med ej HLR beslut och 9) Mobil röntgen


Peter Lundgren
Hjärt -och lungräddning vid accidentell hypotermi

Ett ytterst allvarligt tillstånd - men med i många fall förvånansvärt gynnsam prognos.
Hur ska vi hantera dessa patienter prehospitalt och vidare in på sjukhus?
Vilka patienter ska läggas på ECMO?
Behov av nationella riktlinjer?

Peter Lundgren är överläkare på Kardiologen, Sahlgrenska universitetssjukhuset och reservofficer vid Försvarsmedicincentrum. Disputerad på accidentell hypotermi. Aktiv med forskning bl a inom hjärtstopp och hypotermi på Sahlgrenska akademien, Göteborgs universitet och Prehospen, Högskolan Borås.

Carl-Johan Olsson

Carl-Johan Olofsson, började i försvarsmakten 1996 i Kiruna och har sedan 2000 tillhört K4(AJB). Genomför just nu nivåhöjande utbildning och kommer från slutet av Maj tillträda befattningen Bataljonsförvaltare vid Norrlandsjägarbataljon på K4. Senaste 17 åren har jag varit ansvarig för bergsförmågan vid Arméns jägarbataljon utöver ordinarie befattning. Min presentation kommer framförallt beröra den förmåga vi har vid förbandet i ödemarksterräng och hur vi kan stödja samhället vid olyckor. Vilka samarbeten har vi idag och hur långt är de utvecklade. Vilka är mina erfarenheter av myndighetssamverkan.

 
Patrik Rydén, Umeå universitet & Britt-Marie Nordström, Region Västerbotten
Vega och Capella – förstå, förutse och förändra med unika verktyg för optimering av ambulanssjukvårdens resurser

För att möta demografiska förändringar, ekonomiska utmaningar och ett förändrat vårdlandskap behöver ambulanssjukvården kunna fatta välgrundade strategiska och operativa beslut. Dessa beslut får både ekonomiska och medicinska konsekvenser men allt som oftast saknas robust fakta att utgå ifrån. Den data som finns tillgänglig är antingen otillräcklig eller bristfällig. Eller i värsta fall både och.

Inom ramen för ett Vinnovafinansierat projekt har Umeå universitet tillsammans med landets fyra nordligaste regioner hittat ett sätt att råda bot på detta. Med verktygen Vega och Capella är det nu möjligt att via historiska prehospitala data, statistisk modellering och händelsebaserad simulering visualisera utfall och optimera resursanvändningen utifrån exempelvis ambulansplacering, schemaläggning, vårdriktlinjer eller dirigeringsdirektiv. Genom detta blir det möjligt att förutse konsekvenser av olika beslut, att väga dessa mot varandra och att i förlängningen, låta verktyget själv beräkna hur resurserna kan optimeras givet varje verksamhets unika – och föränderliga – förutsättningar.

Jenny Råghall är utbildad lavinexpert och jobbar vintertid som lavinkonsult, med ett huvuduppdrag som områdesansvarig för Naturvårdsverkets lavinprognoser.se i Kebnekaisefjällen. Hon är instruktör i alla nivåer av lavinkurser inom SVELAV (Sveriges Laivnutbildningar). Hon är även alpin fjällräddare i Kirunagruppen och har jobbat som brandman i Räddningstjänsten Kiruna.


Jenny Råghall

Jenny Råghall är utbildad lavinexpert och jobbar vintertid som lavinkonsult, med ett huvuduppdrag som områdesansvarig för Naturvårdsverkets lavinprognoser.se i Kebnekaisefjällen. Hon är instruktör i alla nivåer av lavinkurser inom SVELAV (Sveriges Laivnutbildningar). Hon är även alpin fjällräddare i Kirunagruppen och har jobbat som brandman i Räddningstjänsten Kiruna.


Matias Wesin

My name is Matias. I am 33 years old and I live in Rovaniemi, Finland. My background education is RN/Paramedic and I have master’s degree in development and management of emergency care.

Last 11 years I’ve been working in different positions in finnish emergency medical service. Last 6,5 years my main job has been the work of Incident Medical Commander/Field commander in two different EMS’s (in Lapland’s healthcare district for 4,5 years and last 2 years in Länsi-pohja healthcare district).

I’ve been invited to introduce IMC’s work and to tell about our role in finnish EMS system.

I’m looking forward to see you all in September!