Moln8 banner


Välkommen att boka din utställarplats på FLISA kongressen i Karlstad

Vi hoppas att du kommer till Karlstad och ställer ut på den årliga FLISA kongressen. Marknadsplatsen för dig som levererar utrustning och tjänster till hälso- och sjukvården med anknytning till ambulanssjukvård. Flisa kongressen har med åren etablerat sig som årets höjdpunkt och den största och viktigaste sammankomsten för ambulansfolk och utställare.

Vi erbjuder paketlösningar vad gäller monter, deltagarkort, resa och logi.
Garantera att du får en bra plats i utställningen genom att boka nu.

Bokning och information

Krister Tel 090-70 60 35 E-post krister@umea-congress.se
Elisabet Tel 090-70 60 38 E-post elisabet@umea-congress.se