Fatima Azerkan, Arbetar som utredare och huvudprojektledare för regeringsuppdraget om prehospital akutsjukvård. Har PhD i epidemiologi från Karolinska Institutet, med en akademisk bakgrund och klinisk erfarenhet som barnmorska och sjuksköterska. Uppdraget handlar om att kartlägga den prehospitala vården och lämna förslag på hur den kan utvecklas, effektiviseras och stärkas, på kort och lång sikt. I regeringsuppdraget ingår även att följa upp och utvärdera regeringens satsningar på ambulanssjukvården 2021–2023 enligt överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om att förstärka och utveckla ambulanssjukvården och förordningen (2021:18) om statsbidrag för utveckling av den prehospitala akutsjukvården för patienter med psykisk ohälsa.