Emma Vasell, specialistsjuksköterska på Närsjukvårdsteam Östra sjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset sedan 2019. Extern doktorand vid Institutionen för Vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs Universitet sedan september 2021, där hon forskar på ämnet akutsjukvård i hemmet. Kommer prata om Närsjukvårdsteamens arbete på Sahlgrenska Universitetssjukhuset med hembesök av läkare och sjuksköterska efter en prehospital bedömning i stället för att patienten tas till en akutmottagning.