DANIEL ABRAHAMSSON OCH CECILIA GAMME

Efterlevandestöd vid suicid

 

 

En modell för proaktivt efterlevandestöd i Kalmar län

Efterlevande som har mist en närstående i suicid löper förhöjd risk för psykisk ohälsa och egna självmord. Därför har Kalmar län sedan sommaren 2022 en länsrutin för att proaktivt fånga upp och ge stöd till efterlevande. Efterlevandestödet erbjuds vuxna och minderåriga i det akuta såväl som uppföljande skedet. Region Kalmar län och Kommunförbundet Kalmar län presenterar bakgrund till rutinen, vad den innebär och delar med sig av sina erfarenheter och resultat såhär långt i processen.