Samverkan mellan larmcentral och närsjukvårdsteam besparar ambulansuppdrag och förhindrar inläggningar

Januari -23 påbörjades ett samarbete mellan Sjukvårdens Larmcentral VGR och Närsjukvårdsteamen i Storgöteborg. Såväl akutmottagning, ambulans som larmcentral hade tidigare identifierat ett suboptimalt patientflöde av patienter med sjukvårdsbehov men inte nödvändigtvis behov av vård på sjukhus eller avdelning.

Ett frö till samverkan mellan larmcentralen och närsjukvårdsteamen slog rot och utvecklade sig till en ros.

Samarbetet ger rätt vård på rätt plats och är ett bra exempel på God och nära vård. Utfallet blev minskade ambulanstransporter, akutmottagningbesök och vårddygn. Samarbetet ger vinst för såväl patienten som regionens ekonomi.

Med: Sofia Billgren, sjuksköterska, sektionsledare Närsjukvårdsteam Östra

Carl Aminoff, allmänläkare, Sjukvårdens Larmcentral VGR.