Bruno Ziegler, Specialistläkare i internmedicin. Han arbetar på Socialstyrelsen med frågor inom beredskap, akut- och ambulanssjukvård samt patientsäkerhet. Tidigare var han verksamhetschef för akut- och ambulansverksamhet på regional nivå (Region Örebro län), och haft olika uppdrag inom regionernas kunskapsstyrning (med koppling till NPO Akut vård). Han har även varit chefläkare.