Andreas Claesson är aktiv inom ambulanssjukvården som Leg. Ambulanssjuksköt. sedan 25 år tillbaka  men arbetar idag främst som Docent vid centrum för hjärtstoppsforskning vid Karolinska Institutet /Södersjukhuset Stockholm och driver forskningsprojekt kring tidig defibrillering med hjälp av drönare samt livräddning i samband med drunkning.

Claesson kommer att belysa utvecklingen i Sverige kring responstider inom ambulanssjukvården i samband med misstänkt hjärtstopp samt effekten av kompletterande system såsom SMS-livräddning och drönare som levererar hjärtstartare samt ge en internationell utblick.