ANDERS BREMER

Etiska dilemman vid HLR

 

 

Etiska dilemman vid HLR

Jag arbetar som professor i vårdvetenskap med inriktning akutsjukvård vid Linnéuniversitetet. Tidigare har jag arbetat som ambulanssjuksköterska. Jag ska tala om etiska dilemman vid hjärt- och lungräddning (HLR) utifrån ett prehospitalt perspektiv. Beslut kring HLR kan vara svåra, inte minst inom ambulanssjukvården. Ofta fattas besluten under stark tidspress, mot bakgrund av ofullständig information och de har både medicinska och etiska dimensioner. Etiska dilemman kan exempelvis uppstå vid beslut om att avstå från HLR eller avbryta HLR. Osäkerhet kan finnas om patientens vilja, ställningstagande om ”Ej HLR" och närståendes inflytande över beslut. Dilemman kan även uppstå i relation till frivilliga livräddare och närstående på plats.