Moln8 banner

Presentera ditt forsknings- eller kvalitetsprojekt under Flisa 2021


Har du drivit ett projekt med syfte att utveckla den prehospitala vården? Presentera arbetet under Flisa 2021 och du har chans att vinna pris!
Posterutställningen är ett tillfälle för dig och dina kollegor att visa vad ni har gjort för att utveckla den prehospitala vården. Bidraget ska beskriva ett projekt som presenteras i posterformat samt som en kort muntlig presentation under kongressen.

Till FLISA kongressen 2021 välkomnar vi postrar om planerade eller genomförda projekt med relevans för ambulanssjukvården. Det kan till exempel vara:

•    Forskningsstudier (ej publicerade artiklar, men accepterade ännu ej publicerade godtas)
•    Kvalitetsprojekt
•    Utvecklingsprojekt
•    Studentuppsatser på magister och masternivå (examinerade och godkända vid tidpunkten för Flisa 2021)

Hur ska postern se ut och skapas den?
Postern visas i den digitala plattformen där kongressen äger rum. Du som presentatör skapar din poster med hjälp av (max) 5 Power Point slides eller bilder. Du kommer strax innan kongressen få ett inlogg för att skapa din postersida och ladda upp din egen Poster/PP-bilder.

Posterpresentation
Under kongressen kommer du ha tillgång till ett live-chatrum (liknande ett zoomrum) där du kan hålla presentation under pauser om du vill, och deltagarna kan besöka för att lyssna. Under onsdagen 6 oktober 09.30-10.15 är det dedikerad tid för posterpresentationer i livesändningen med moderator då vi önskar att Du finns tillgänglig för att ge en kort (ca 3-4 minuter) muntlig presentation av ditt projekt eller studie. Här på hemsidan kommer en kort sammanfattning av din poster att visas.

Postertävling
Postertävlingen har två klasser; forskningsstudier inklusive magisteruppsatser och utvecklings- eller kvalitetsprojekt. En Jury bedömer inskickade abstrakt och utser bästa arbete i respektive grupp. Priset, som delas ut i samband med kongressen avslutande 6 oktober, består av 5000 kr i forskningsbidrag och ett diplom till vinnarna. Förutom priset erbjuds vinnarna att presentera sitt arbete i livesändning samband med prisutdelningen.
Postern bedöms utifrån kriterierna
•    Kvalitet
•    Nytänkande
•    Relevans för ambulanssjukvården

Juryns sammansättning
- Cecilia Gustafsson, Verksamhetschef Falck Ambulans AB
- Glenn Larsson, Ambulanssjuksköterska, lektor, PhD, Högskolan Borås
- Hans Blomberg, MD, PhD, Medicinskt ledningsansvarig SvLc, Uppsala och Västmanland
- Håkan Klementsson, MD, PhD, ordförande Flisa
- Caroline Hagström, Kompetensutvecklare Ambulanssjukvården Region Skåne

Anmäl din poster här >>


Anmälan om deltagande med poster ska göras genom att ett abstrakt (max 350 ord) som ska skall innehålla
•    Introduktion/Bakgrund inklusive syfte och/eller mål
•    Metod
•    Resultat
•    Diskussion/Konklusion

Senaste den 30 september behöver vi din anmälan!