Moln8 banner

Poster

 

Har du gjort ett utvecklingsprojekt, forskningsstudie eller magisteruppsats som berör ambulanssjukvården? Ta chansen att presentera ditt arbete under FLISA kongressen 2019! FLISA kongressen riktar sig mot personer med ledningsfunktioner inom svensk ambulanssjukvård, liksom till personal som arbetar med utveckling, utbildning och kliniskt verksam ambulanspersonal. Årets kongress går av stapeln den 17–19 september 2019 på Karlstad Congress Culture Center KCCC. Som en del av utställningen och programmet kommer en posterutställning att ordnas centralt i utställningslokalen där även måltider och föreläsningar kommer att äga rum.

Vad kan man göra en poster om?
Till FLISA kongressen 2019 välkomnar vi postrar om planerade eller genomförda projekt med relevans för ambulanssjukvården. Det kan till exempel vara:
·         Forskningsstudier (ej publicerade artiklar, men accepterade ännu ej publicerade godtas)
·         Kvalitetsprojekt
·         Utvecklingsprojekt
·         Studentuppsatser på magisternivå (examinerade och godkända vid tidpunkten för Flisa 2019)

Hur ska postern se ut?
Yttermåtten för postern bör vara i storlek A1 (594 x 841mm) och postern kan sättas upp i liggande eller stående format. Vi anvisar utrymme att sätta upp din poster på. Vanligtvis ordnas innehållet utifrån rubrikerna sammanfattning, bakgrund, syfte, metod och resultat. Om Du vill komplettera din poster med informationsblad eller lösa kopior att placera i närheten av postern går det bra. Postern ska vara uppsatt den 17 september klockan 10.00 och ska sitta kvar till minst den 19 september klockan 12.00. Postrar som sitter kvar efter klockan 12.00 den 19 september tas ner och förstörs av arrangören.

Posterpresentation
Under en av de längre fikapauserna den 17 eller 18 september ordnas posterpresentationer med moderator då vi önskar att Du finns tillgänglig vid din poster för att ge en kort (ca 3–4 minuter) muntlig presentation av ditt projekt eller studie. På hemsidan www.flisakongressen.se kommer en kort sammanfattning av din poster att visas.

Postertävling
Postertävlingen har två klasser; forskningsstudier inklusive magisteruppsatser och utvecklings- eller kvalitetsprojekt. En Jury bedömer inskickade abstrakt och utser bästa arbete i respektive grupp. Priset, som delas ut i samband med kongressen avslutande den 19 september, består av 5000 kr i forskningsbidrag och ett diplom till vinnarna. Förutom priset erbjuds vinnarna att presentera sitt arbete i hörsal i samband med prisutdelningen.

Postern bedöms utifrån kriterierna
- Kvalitet
- Nytänkande
- Relevans för ambulanssjukvården

Juryns sammansättning
Representanter från FLISA styrelse
Cecilia Gustafsson
Verksamhetschef Falck Ambulans AB
Glenn Larsson
Verksamhetsutvecklare Region Halland, doktorand, Lunds Universitet
Hans Blomberg
MD, PhD, Medicinskt ledningsansvarig SvLc, Uppsala och Sörmland
 
Representanter från lokal arrangör
Tina Crafoord
Överläkare Anestesiologi och Intensivvård. Medicinskt ansvarig för ambulanssjukvården Region Värmland
Britta Ingmar
Ambulanssjuksköterska, Region Värmland. Universitetsadjunkt Specialistutbildningen för ambulanssjukvård, Karlstads Universitet

Anmälan om deltagande med poster ska göras genom att ett abstrakt (max 350 ord) som ska skall innehålla:
-          Introduktion/Bakgrund inklusive syfte och/eller mål
-          Metod
-          Resultat
-          Diskussion/Konklusion

Senaste den 10 september behöver vi din anmälan!