Moln8 banner

 

POSTER


Har du gjort ett utvecklingsprojekt, forskningsstudie eller magisteruppsats som berör ambulanssjukvården? Ta chansen att presentera ditt arbete under FLISA kongressen.

Vad kan man göra en poster om
Till FLISA kongressen 2022 välkomnar vi postrar om planerade eller genomförda projekt med relevans för ambulanssjukvården. Det kan till exempel vara:

 • Forskningsstudier (ej publicerade artiklar, men accepterade ännu ej publicerade godtas)
 • Kvalitetsprojekt
 • Utvecklingsprojekt
 • Studentuppsatser på magister eller masternivå (examinerade och godkända vid tidpunkten för Flisa 2022)

Posterpresentation
Under den avslutande konferensdagen 22 sep kommer du att erbjudas en muntlig presentation av ditt projekt eller studie. Varje poster får 4 minuter för digital presentation med powerpoint. Tänk på att hålla tiden och använd max 4-5 bilder. Efter inlämnande av abstract och beslut om presentation kommer du få mer information om det praktiska genomförandet och digital länk till programmet.

Postertävling
Postertävlingen har två klasser; forskningsstudier inklusive studentarbeten och utvecklings- eller kvalitetsprojekt. En Jury bedömer inskickade abstrakt och utser bästa arbete i respektive grupp. Priset, som delas ut i samband med kongressen avslutande den 22 september, består av 5000 kr i forskningsbidrag och ett diplom till vinnarna.

Postern bedöms utifrån kriterierna

 • Kvalitet
 • Nytänkande
 • Relevans för ambulanssjukvården

Anmälan om deltagande med poster ska göras genom att ett abstrakt (max 350 ord) som ska skall innehålla

 • Introduktion/Bakgrund inklusive syfte och/eller mål
 • Metod
 • Resultat
 • Diskussion/Konklusion

Senaste den 15 september behöver vi din anmälan!

Skicka in ditt bidrag via länken nedan.
https://www.trippus.net/flisa2022-poster