Moln8 banner

Presentera ditt forsknings- eller kvalitetsprojekt under Flisa 2020


Har du drivit ett projekt med syfte att utveckla den prehospitala vården? Presentera arbetet under Flisa 2020 och du har chans att vinna pris!

Visa vad du och dina kollegor gjort för att utveckla den prehospitala vården. Bidraget ska beskriva ett forsknings- eller kvalitetsprojekt. Ni presenterar arbetet i posterutställningen eller håller en kort muntlig presentation. Två priser kommer att deltas ut – ett för bästa forskningsprojekt och ett för bästa kvalitetsprojekt. Tänk på att bidraget inte får basera på en redan publicerad studie.

Skicka in ditt abstrakt senast den 31 maj till flisa2020.hsf@sll.se

Områden

Du kan skicka in ett bidrag inom något av följande områden:

 • Ledarskap och arbetsmiljö
 • Vårdprocesser
 • Kompetensförsörjning
 • Katastrofmedicin – inklusive vardagliga händelser
 • Utbildning & kompetensutveckling
 • Digitalisering
 • Övrigt

Bedömningskriterier

Bedömningen görs utifrån följande kriterier:

 • Kvalitet på genomförd forsknings- eller kvalitetsprojekt
 • Relevans för prehospital vård
 • Innovation och nytänkande

Bidragen bedöms av en jury som består av representanter från Karolinska Institutet och Flisas styrelse. Författare till abstrakt informeras om granskningsprocessens resultat senast 16 juni 2020.

Instruktioner

Inskickade abstrakt ska vara strukturerade på följande sätt:  

 • Max 350 ord inklusive titel och exklusive referenser och affiliering/anknytning
 • Strukturen på abstrakt ska vara; titel, bakgrund, metod, resultat och sammanfattning
 • Det ska inkludera namnen på författare enligt följande: förnamn initial, efternamn
 • Affiliering/anknytning ska finnas till varje författare
 • Maximalt 3 referenser kan anges, inga tabeller eller figurer ska inkluderas
 • Det går bra att skicka in abstrakt på svenska eller engelska till flisa2020.hsf@sll.se

Vi ser fram emot ditt bidrag!