Föreningen för Ledningsansvariga inom Svensk Ambulanssjukvård

Flisa, Föreningen för Ledningsansvariga inom Svensk Ambulanssjukvård är en ideell organisation som är fackligt och politiskt obunden. Föreningen består av verksamhetschefer, medicinskt ledningsansvariga och utbildningsansvariga från Sveriges 21 sjukvårdsregioner. Flisas syfte är att utveckla svensk ambulanssjukvård med gemensamma kompetenser och föra samman aktörer. En del i arbetet är att årligen anordna Flisakongressen, där regionerna i Sverige turas om att ha värdskapet. Flisa genomför 2021 års kongress i egen regi tillsammans med Umeå Congress.

Läs mer om Flisa