Moln8 banner

Föreningen för Ledningsansvariga inom Svensk Ambulanssjukvård

Flisa, Föreningen för Ledningsansvariga inom Svensk Ambulanssjukvård är en ideell organisation som är fackligt och politiskt obunden. Föreningen består av verksamhetschefer, medicinskt ledningsansvariga och utbildningsansvariga från Sveriges 21 sjukvårdsregioner. Flisas syfte är att utveckla svensk ambulanssjukvård med gemensamma kompetenser och föra samman aktörer. En del i arbetet är att årligen anordna Flisakongressen, där regionerna i Sverige turas om att ha värdskapet. Flisa har gett Region Stockholm värdskapet 2021.

Läs mer om Flisa