Moln8 banner

Var med och tävla i Ambulans-SM under Flisa 2020


Ambulans-SM är en tävling där man som lag får tävla i simulerade patientfall. Det är ett tillfälle att utmanas och utvecklas samtidigt som man har kul!
Alla som arbetar in ambulanssjukvården i Sverige kan vara med.

Ta chansen och var med och tävla i Ambulans-SM under Flisa 2020. Ni bildar lag, anmäler er och börjar sen att träna. På plats under Flisa 2020 pågår tävlingar där varje lag blir bedömda, får feedback direkt, utvecklas och får ett jättebra lärotillfälle. Ambulans-SM anordnas av Akademisk ambulans i Stockholm, Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor och Laerdal Medical.

Bilda lag och förbered er

Varje lag ska bestå av tre medlemmar som arbetar i ambulanssjukvården. Lagkonstellationen är valfri, dock måste laget bestå av minst en medicinsk ansvarig, det vill säga en legitimerad sjuksköterska eller läkare.

För att förbereda sig kan man till exempel läsa på behandlingsriktlinjer, nya råd och rön samt träna på olika moment och situationer tillsammans.

Detta händer på plats under Flisa 2020

Varje lag tävlar i olika vårdscenarion. Dessa scenarion är okända för de tävlande fram till genomförandet av tävlingsmomenten. Deltävlingarna pågår under första och andra dagen. Poängen från två olika deltävlingar sätts samman och de två lag med flest poäng går vidare till finalen under andra dagen där vinnarlaget utses.

Utrustning under tävlingsmomenten

  • Varje lag tar med sig en egen ryggsäck för att känna sig bekväma med innehållet
  • Övervakningsutrustning, CPAP, syrgasväska, defibrillator och rörelsebegränsningsmaterial eller motsvarande finns på plats.
  • En medlem är lagledare och kommer använda ett headset under tävlingsmomenten så att publiken kan höra vad lagledaren säger till de övriga medlemmarna.

Bedömning under tävlingen

Bedömningarna av varje scenario genomförs med stöd av stöd av ett strukturerat formulär.  Till följd av regionala skillnader i medicinska behandlingsriktlinjer bedöms åtgärderna som genomförs, det vill säga om smärtlindring ges så bedöms åtgärden och inte läkemedelsval.

Domare för tävlingen är representanter ambulanssjukvården och från Karolinska Institutet samt Sophiahemmets högskola.

Anmäl ett lag

Vill du och dina kollegor vara med i Ambulans-SM? Skicka ett mail till flisa2020.hsf@sll.se med namn och titel på lagmedlemmarna, mailadress och telefonnummer till en kontaktperson samt vilken region/vårdgivare ni tillhör. Deltagaravgiften för Ambulans-SM är 1 000 kr per person och i priset ingår deltagande på kongressens två första dagar. För att vara med på kongressmiddagen tillkommer 500 kr/person.Vi ser fram emot er anmälan!