toppbild.jpg


Västra Götalandsregionen hälsar välkomna till

FLISA 2023 i Göteborg

Kongressen kommer att hållas på Svenska Mässan den 12-14 september

 

Som värdar står regionens ambulansförvaltningar, sjukvårdens larmcentral och helikopterverksamheten.

Temat för kongressen är ett högaktuellt ämne, utmaningarna med att leda och styra en verksamhet som balanserar mellan beredskap och produktion.

FLISA är en viktig mötesplats och möjlighet för oss att inte bara inspireras, nätverka och ta del av ny kunskap, utan det är också ett forum där vi tillsammans har möjlighet att forma förutsättningarna och fortsätta den nationella utvecklingen av en god och säker prehospital vård.

VI SES I SEPTEMBER!

 

HUVUDPARTNER

GULDPARTNER

KONGRESSPARTNER

 

 

ANMÄLAN

 
 
Anmälan är nu stängd. vänligen åtekroppla till elisabet@umea-congress vid intresse. 

 

DELTAGARAVGIFT
Priser t.o.m 2 juni

DELTAGANDE ALLA DAGAR    
3590 kr    
DELTAGANDE TISDAG DELTAGANDE ONSDAG DELTAGANDE TORSDAG
1400 kr 1800 kr 1200 kr
 
DELTAGARAVGIFT
Priser från 3 juni

DELTAGANDE ALLA DAGAR    
3990 kr    
DELTAGANDE TISDAG DELTAGANDE ONSDAG DELTAGANDE TORSDAG
1650 kr 2050 kr 1450 kr


Alla priser är exkl moms. Alla måltider under dagen ingår de dagarna du bokar. Tillkommande kostnader är konferensmiddag på onsdagen och dryck till mat och eventuell övernattning. Logi kan bokas samtidigt som kongressavgiften.

AVBOKNING

Denna bokning är bindande men kan överlåtas.
All avbokning/ändring ska ske skriftligt till
elisabet@umea-congress.se

ÄNDRING AV BOKNING

Vid manuell bokning som genomförs av administratör istället för deltagare/bokare, eller ändring/komplettering av bokning efter att faktura skickats debiteras 240kr + moms.

GDPR

Genom att godkänna detta avtal godkänner du som bokare att inlämnade kontaktuppgifter kommer användas för ändamål kopplade till just detta möte, men även att Umeå Congress/FLISA får använda e-postadress och kontaktuppgifter för information om framtida konferenser och liknande evenemang.

Under konferensen kommer det förekomma tillfällen då det fotas eller filmas och det kan hända att t.ex. foton där du syns ev. kommer att användas av konferensarrangörerna för publicering sociala medier samt nyhetsbrev. Om du inte vill finnas med på bild vänligen meddela oss så snart som möjligt.

FAKTURERING

Enligt lag ska fakturor till statliga myndigheter skickas via E-faktura. För att kunna genomföra bokningen behöver du:

 • Organisationsnummer
 • Kostnadsställe/referens
 • Val av distributionssätt: Epost, Post eller E-faktura
 • Väljer ni E-faktura så krävs val av VAN-operatör. (Finns en lista att välja bland) Sedan en elektronisk adress: Peppol-ID inkl fyrsiffrigt prefix, eller ett 13 siffrigt GLN.

Notera att det endast kan anges en fakturaadress samt en referens även vid gruppbokning och att det adderas en serviceavgift på 50 SEK till alla fakturor.

FRÅGOR OCH ÄNDRINGAR

Kontakta Umeå Congress vid frågor om anmälan, betalning och hotellbokning:
E-post: elisabet@umea-congress.se
Tel: 090-13 00 35

 

 

PROGRAM

 
PROGRAMMET ÄR PRELIMINÄRT OCH ÄNDRINGAR KAN KOMMA ATT SKE

 

TISDAG 12 september

08:00

UTSTÄLLNINGEN ÖPPNAR
Kaffe och fika i utställningen (till 10.00)

Incheckning & registrering 
09:30
Att leda omställning under osäkerhet

John Holmberg, Chalmers

10:00
Teknisk innovation i prehospital verksamhet, flera delar

PICTA

11:00
Omställning till nära vård, ambulanssjukvårdens roll

Lisbeth Löpare Johansson, Samordare nära vård SKR

11:30
LUNCH och BESÖK I UTSTÄLLNINGEN
 
Årsmöte FLISA
 

STORA SALEN
 

LILLA SALEN
13:00
13:00-13:30
Stress i arbetslivet

Peter Währborg

13:30-14:00
Stresshantering i ambulanssjukvården

P-O Michel

14.00-14.30
Frågestund/Debatt om stress

Peter Währborg och P-O Michel

 
13:00
Akut prehospital psykiatri

KTC Stockholm

   
13:40
Erfarenheter från byte av triageringsystem

Samah Habbouche

 
 
14:00
FIKA och BESÖK I UTSTÄLLNINGEN
   
14:30
FIKA och BESÖK I UTSTÄLLNINGEN
 
14:45
Strukturrationalisering av sjukvården

Poul Kongstad

15:15
Framtidsspaning, utmaningar för prehospital sjukvård

Maria Taranger

 
Helikopterverksamhetens utveckling

Per Arnell

15:45
Balansen mellan beredskap & produktion

Patrik Söderberg

 
Norska nationella katastrofmedicinska riktlinjer

Pål Madsen

16:15
INVIGNING

Underhållning, tal, aktuellt från FLISA, NUSA och SLAS

17:15
AW i utställningen
18:30
Dagen avslutas och utställningen stänger

För de som önskar fortsätter kvällen på Elite Hotel Park Avenue

 

ONSDAG 13 september

08:00  
Utställningen öppnar med kaffe
 
STORA SALEN
 
 
LILLA SALEN
 
08:30  
Patientsäkerhet
Urban Nylén
 
Nyttan av IT-lösningarinom vården – i fredstid såväl som i tider av kris

Peter Hill, Verksamhetsutvecklare, Preshospital vård, Region Stockholm (HSF)

09:00
Markörbaserad journalgranskning
Niclas Packendorff, Doktorand, Högskolan Borås
 
Närsjukvårdsteam gör hembesök efter prehospital bedömning

Emma Vasell

09:30
FIKA och BESÖK I UTSTÄLLNINGEN
10:15
Försvarsmakten och det förändrade säkerhetsläget

Göran Sandström, överstelöjtnant

Sjukvård i krig

Henrik Lund, Stabsläkare Högkvarteret

 

 

11.00
Posterpresentationer
       
11:30
LUNCH och BESÖK I UTSTÄLLNINGEN
 
STORA SALEN
 
LILLA SALEN
13:00
Digital medverkan
Prioriteringar i Hälso- och sjukvården

Lars Sandman

 
 
 
Genomlysning av prehospital akutsjukvård
Bruno Ziegler och Fatima Azerkan
13:30
Ökade fördröjningstider för ambulanssjukvården vid hjärtstopp 

Andreas Claesson

 
 
 
 
 
 
14:00
Konsekvenser av ökade fördröjningstider för ambulanssjukvården vid hjärtstopp del 2
Johan Holmén
 
 
Organisationsomställning mot nära vård
Britt-Marie Stolth, verksamhetschef Nära Vård Ambulansverksamhet, Region Jämtland Härjedalen
Kerstin Norrbin,verksamhetschef Nära Vård Åre, Krokom , Strömsund, Region Jämtland Härjedalen
Anders Bendix, Sjukvårdsinstruktör för SLAO. Specialistsjuksköterska i ambulanssjukvård. Ambulansen Åre/Järpen
14:30
POSTERVANDRING samt FIKA och BESÖK I UTSTÄLLNINGEN
 15:15-
16:45
Balansen mellan beredskap & produktion i ambulanssjukvården ställer krav på både arbetssätt och resurser. Vad förväntar sig samhället, medborgarna, av svensk ambulansverksamhet? 

Thomas Ragnarsson (M) riksdagsledamot, Helén Eliasson (S) ordf. regionstyrelsen - VGR, Henrik Lindlöf verksamhetschef - Ambulansverksamhet Region Västmanland, Lisbeth Löpare Johansson, samordnare Nära vård - SKR, Britt-Marie Stolth, verksamhetschef Region Jämtland Härjedalen

16:30
Utställningen stänger
19.00
19.45
Välkomstdrink
Välkomna till bords. BANKETT och Posterprisutdelning på Elite Hotel Park Avenue
   

 

TORSDAG 14 september

08:00
Utställningen öppnar med kaffe
 
STORA SALEN
 
LILLA SALEN
08:30
Plasma prehospitalt

Gabriel Skallsjö

 
Samverkan i glesbygd
Fredrik Hellriksson
09:00
Trombektomi vid stroke 

Alexander Rentzos

 
Förstärkning med kvalificerade sjukvårdsgrupper vid stora katastrof i fredstid och vid höjd beredskap och krig. 

Karl Chevalley

09:30
Platsoberoende ledarskap inom Prehospital akutsjukvård

Henrik Lindlöf

 
Prehospital intensivvård

Jerker Sandgren

10:00
FIKA och BESÖK I UTSTÄLLNINGEN
10:45
Mångringare - Ett projekt

Anna Ekblom

 
Introduktion i ambulanssjukvården 

Caroline Hagström och Anna Hörberg
NUSA

11:15
Dynamic EMS allocation

Peter Hill

 
 
Samverkan mellan larmcentral och närsjukvårdsteam besparar ambulansuppdrag och förhindrar inläggningar

SvLc Sofia Billgren och Carl Aminoff 

11:45
Politik och verksamhet, ambulanssjukvård i framtiden

Thomas Ragnarsson

 
Akutläkare prehospitalt för patientvärde och resursoptimering

Arin Malkomian och Tobias Carlsson

 
STORA SALEN
12:15
Avslutning och överlämning
KONGRESSEN STÄNGER
12:30
13:00
TAKE AWAY LUNCH

 

 

 

UTSTÄLLNING

 

 

1 Ortivus Guldpartner
2 Taiga Kongresspartner
3 Taiga Kongresspartner
4 Medfield Diagnostics AB  
5 AISAB  
6 Tenstar Simulation  
7 Infiniti  
8 Eripio/Hultafors Group  
9 Eripio/Hultafors Group  
10 Standby Huvudpartner
11 Svenskt Ambulansflyg  
12 Svenskt Ambulansflyg  
13 Bliksund Kongresspartner
14 Bliksund Kongresspartner
15 CellComb  
16 PHC Nordic  
17 CSAM Guldpartner
18 CSAM Guldpartner
19 TC Connect  
20 Intersurgical  
21 Standby Huvudpartner
22 Profile Guldpartner
23 Ferno Norden Huvudpartner
24 Ambulansproduktion Guldpartner
25 Less
 
26 Aguettant Nordic  
27 Bewa Intraf
 
28 Wescue/Optisafe Kongresspartner
29 Lions Trucks AB  
30 Pensi  
31 Dedalus
Kongresspartner
32 Dedalus
Kongresspartner
33 Medidyne  
34 Aidian  
35 Euro-Lans Guldpartner
36 Medical Care System MCS AB  
37 Hettich Healthcare/Labinstrument AB  
38 Förvarsmakten, Försvarsmedicinskt centrum  
39 Allytec AB  
40 Medclair  
41 HemoCue  
42 Linde Gas  
43 Sievi AB  
44 Svenska Räddningsprodukter  
45 Quidel Corporation  
46 Medak  
47 Celab Communications  
48 Skillster  
49 Skillster  
50 Miele  
51 Snögg  
52 Safeguard Medical  
53 Safeguard Medical  
54 TeliumSweden  
55 Räddningstjänstens InköpsGuide   
56 Nilsson Huvudpartner

 

2:1 Kommunal  
2:2 Galen Pharma  
2:3 MedEasy  
2:4 Sacci  
2:5 Nortchcom  
2:6 Ambu A/S  
2:7 Northstat  
2:8 Aweria  
2:9 Svensk Luftambulans  
2:10 Werma  
2:11 SAAB Group  
2:12 SAAB Group  
2:13 SAAB Group  
2:14 Heartrunner  
2:15 Falck Ambulans  
2:16 Karolinska universitetssjukhuset  

 

Mobil monter
SOS Alarm  

 

Ståbord
Ambulansförbundet  
Ståbord Västragötalandsregionen  
Ståbord Everdrone  
Ståbord MSB  
Ståbord Mediq  
Ståbord SAFE4U  
Ståbord Vårdförbundet  

 

För dig som utställare

För närvarande är utställningen fullbokad. Om du  är intresserad av att stå i kö för ev. avbokningar kontakta
Umeå Congress och Elisabet Norlin Rehnmark eller Krister Andersson

Umeå Congress
Elisabet Norlin Rehnmark elisabet@umea-congress.se 090-70 60 38
Krister Andersson krister@umea-congress.se 090-70 60 35

Utställaryta:
3x3 (grå rutor på monterkartan) 1700kr + moms/kvm
Om du är intresserad av dubbla ytor eller av att vara partner, hör av dig!

MARKPLAN

 

PLAN 2

 

 

 

POSTER

 

Har du gjort ett utvecklingsprojekt, forskningsstudie eller magisteruppsats som berör ambulanssjukvården? Ta chansen att presentera ditt arbete under FLISA kongressen. Som en del av utställningen och programmet kommer en posterutställning att ordnas i kongressfoajén.

Vad kan man göra en poster om
Till FLISA kongressen 2023 välkomnar vi postrar om planerade eller genomförda projekt med relevans för ambulanssjukvården. Det kan till exempel vara:

 • Forskningsstudier (ej publicerade artiklar, men accepterade ännu ej publicerade godtas)
 • Kvalitetsprojekt
 • Utvecklingsprojekt
 • Studentuppsatser på magisternivå (examinerade och godkända vid tidpunkten för Flisa 2023)

Hur ska postern se ut
Yttermåtten för postern bör vara i storlek A1 (594 x 841mm) och postern kan sättas upp i liggande eller stående format.

Posterpresentation
Under kongressmiddagen onsdag 13 september kommer du att erbjudas en muntlig presentation av ditt projekt eller studie.

Postertävling
Postertävlingen har två klasser; forskningsstudier inklusive magisteruppsatser och utvecklings- eller kvalitetsprojekt. En Jury bedömer inskickade abstrakt och utser bästa arbete i respektive grupp. Priset, som delas ut i samband med kongressmiddagen den 13 september, består av 5000 kr i forskningsbidrag och ett diplom till vinnarna. Förutom priset erbjuds vinnarna att presentera sitt arbete under middagen i samband med prisutdelningen.

Postern bedöms utifrån kriterierna

 • Kvalitet
 • Nytänkande
 • Relevans för ambulanssjukvården

Anmälan om deltagande med poster ska göras genom att ett abstrakt (max 350 ord) som ska skall innehålla

 • Introduktion/Bakgrund inklusive syfte och/eller mål
 • Metod
 • Resultat
 • Diskussion/Konklusion

Senaste den 1 september behöver vi din anmälan!

Inlämningen är nu stängd

 

 

SVENSKA MÄSSAN

 

HITTA HIT

Att resa hit är enkelt oavsett om du anländer med flyg, buss, bil, tåg eller spårvagn. Eller till fots. Här är det lika nära till både nytta och nöje. Göteborgs paradgata Avenyn ligger på komfortabelt gångavstånd. Precis runt knuten finns nöjesparken Liseberg, Universeum Science Centre, Världskulturmuseet, arenorna Scandinavium och Ullevi samt en uppsjö av trendiga restauranger, barer och spännande shopping. Res gärna kollektivt om du har möjlighet. Du bidrar både till en hållbar miljö och lägre klimatpåverkan.
 
MED TÅG
Från Centralstationen tar du spårvagn 2 (mot Krokslätt) eller 4 (mot Mölndal). Från Brunnsparken kan du även ta spårvagn 5 (mot Torp). Från Nordstan spårvagn 13. Spårvagnarna stannar vid Korsvägen/Svenska Mässan. Tidtabell för lokaltrafiken och biljettinformation hittar du på Västtrafik.
 
MED FLYG
Till och från Landvetter Flygplats går Flygbussarna (20 min. resa) som stannar vid Korsvägen/ Svenska Mässan. Bussarna kör direkt mellan dessa hållplatser.
 
MED BIL
E6/E20 (norrifrån) samt väg 45 (från Karlstad): Vid ankomst till Göteborg, sväng av vid skylten “Mässan Scandinavium Liseberg”. Tag första avfart vänster, sväng höger ut på Örgrytevägen och tag därefter följande avfart höger mot Svenska Mässan.E6/E20 (söderifrån) samt väg 40 (från Borås): Vid ankomst till Göteborg, sväng av vid skylten “Mässan Scandinavium Liseberg”. Tag andra avfart höger mot hotellet.

 

 

HOTELL

 

PRIS

    Pris per enkelrum/natt ex moms   Här bor du om du...
Gothia Towers (FULLBOKAT)   1790 kr   ...vill kunna gå till mässan utan ytterkläder
Elite Park Avenue Hotel (FULLBOKAT)   1535 kr   ...vill ha nära till kongressmiddagen
Scandic Hotel Opalen   1870 kr   ...vill kunna parkera i garage

 

 

HOTELL GOTHIA TOWERS

I Gothia Towers tre stolta torn finner du behagliga hotellrum – med allt från enbart det lilla extra till det mer extravaganta slaget. Här njuter du av hög komfort och smakfull inredning i välutrustade dubbelrum eller familjerum. De flesta rummen bjuder dessutom på en vidunderlig utsikt över staden.

I ett standardrum bor du med bekväm komfort på 25 kvm och har skön utsikt över antingen vackra Liseberg, händelserika Korsvägen och Universeum eller det spännande Göteborg centrum och Ullevi. Rummet är självklart utrustat med det du behöver för en härlig vistelse hos oss. Wi-fi samt vår fina frukost är förstås inkluderat. 

Ingår alltid i Gothia Towers rum

Frukostbuffé, WiFi, strykjärn, vattenkokare, hårtork, värdeskåp och TV.

ELITE PARK AVENUE HOTEL

I hjärtat av Göteborg på Avenyn ligger Elite Park Avenue Hotel. Bo i rum med elegant inredning och starta dagen med en generös frukost. Hotellet erbjuder bra restauranger, relaxavdelning och ett perfekt läge med gångavstånd till Liseberg och Stadsteatern.

✓ 4-stjärnigt hotell   ✓ Parkering
✓ 326 rökfria rum   ✓ Restaurang at PARK
✓ Gym, relax & behandlingar   ✓ The Bishops Arms
✓ Familjevänligt och tillgängligt   ✓ Miljömärkt

 

SCANDIC HOTEL OPALEN

Mitt emellan Scandinavium och Ullevi hittar vi denna arkitektoniska pärla. Nöjesparken Liseberg, barnens vetenskapspalats Universeum och paradgatan Avenyn finns inom 10 minuters promenad. Njut av god mat och dryck eller träna i gymmet.

Det här hittar du i rummet

 • Badrum med dusch eller badkar
 • Direkttelefon med telefonsvarare
 • Easy access
 • FACE Stockholm duschtvål
 • FACE Stockholm handtvål
 • FACE Stockholm schampo
 • Fritt wifi
 • Hårtork
 • Mörkläggningsgardiner
 • Skrivbord och stol
 • Strykjärn och strykbräda
 • Säkerhetsskåp
 • Trägolv
 • TV
 • Utsikt mot gatan

CLARION HOTEL POST

Moderna designhotellet Clarion Hotel Post ligger mitt i Göteborg i det gamla Posthuset. Hotellet med en pulserande själ, musik, underhållning och stans bästa terrass! Njut av prisbelönta restauranger, populära barer, relaxavdelning och takpool. På Grand Travel Award 2019 och 2020 utsågs Clarion Hotel Post till Sverige bästa enskilda hotell.

De populäraste faciliteterna

 • Utomhuspool
 • Parkering
 • Spa- och hälsocenter
 • Gratis WiFi
 • Familjerum

 

 • Fitnesscenter
 • Rökfria rum
 • Restaurang
 • Bar
 • Väldigt bra frukost

 

 

KONTAKT


Vid frågor gällande anmälan, fakturering, logi mm.

vänligen kontakta:

Elisabet Norlin Rehnmark, Umeå Congress
Epost: elisabet@umea-congress.se
Tel: 090-13 00 35

 


Vid frågor gällande program

vänligen kontakta:

Sabina Halling Isaksson, VG Region
Epost: sabina.hallin.isaksson@vgregion.se