Henrik Lindlöf, verksamhetschef för Ambulanssjukvården och Sjukvårdens Larmcentral i Västmanland, delar med sig av sin unika expertis inom styrning och ledning av prehospital akutsjukvård. Henrik forskar också vid Karolinska Institutet, där han specialiserar sig inom management, område medicinsk vetenskap. Hans forskningsprojekt utforskar sambandet mellan operativ ledning och själva utförandet av prehospital akutsjukvård, med fokus på hur chefer och medarbetare samverkar för att optimera patientvård. Henrik har 27 års erfarenhet av prehospital akutsjukvård, han har arbetat i ambulans och i olika ledande positioner. Med akademisk bakgrund inom sociologi, ekonomi och kommunikationsvetenskap, så tillför Henrik en ovanlig bredd för utveckling av akutsjukvården.